Skip to main content
Nieuws

Terugblik informatie­bijeenkomst 23 maart

Gepubliceerd:

terugblik informatieavond

Dinsdag 23 maart heeft er een tweede informatieavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond werd dieper ingegaan op de herontwikkeling van het AM-, Vlamboogterrein en het terrein van autobedrijf Klomp. De ontwikkelaar, de gemeente Haarlemmermeer en architect schoven aan om de plannen toe te lichten.

De ontwikkelstrategie en de huidige stand van de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord werden toegelicht en de kijkers thuis waren in de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen. Enkele van deze vragen werden direct tijdens de uitzending behandeld. De overige vragen hebben wij na de uitzending gebundeld in een veel gestelde vragen overzicht.

Ontwikkeling

Het huidige bedrijventerrein in Hoofddorp Noord is ca. 50 hectare groot. Dit gebied wordt op dit moment gekenmerkt door veel leegstand en beperkte groeimogelijkheden. Deze situatie, samen met de noodzaak om woonruimte te realiseren, heeft er toe geleid dat in de structuurvisie van 2012 Hoofddorp Noord is bestempeld als potentiële woningbouwlocatie. Om deze transformatie gestructureerd te laten verlopen heeft de gemeente een ontwikkelstrategie geschreven voor Hoofddorp Noord. Hierin staat dat het gebied uiteindelijk 4000 woningen zal gaan tellen. De ontwikkelingen zullen vanuit het oosten naar het westen worden ontwikkeld. Hierbij heeft de gemeente bovendien besloten dat een locatie als Het Nieuwe Noord anders moet worden ontwikkeld dan slechts twee-onder-één-kapwoningen, maar meer in een stedelijke context. De transformatie zal voor Hoofddorpse begrippen geen normale opgave betreffen. Het is zoeken naar de juiste balans voor wat betreft gebouw en groen, om zodoende een transformatie neer te zetten die van onmiskenbare toegevoegde waarde is voor Hoofddorp.

Verkeersafwikkeling omgeving

Het gebied waar Het Nieuwe Noord wordt ontwikkeld is slechts enkele hectare groot. Echter, deze herontwikkeling kan pas plaatsvinden wanneer de verkeersafwikkeling verbeterd wordt. Dit houdt onder meer in dat:

  • De afrit van de N201 verplaatst wordt naar een nieuwe rotonde aan de kop van de Debbemeerstraat;
  • Er een nieuwe parallelweg gerealiseerd wordt tussen de Hoofdweg en de Debbemeerstraat;
  • Er een verkeersknip in de Hoofdweg (westzijde) wordt aangebracht;
  • De Wijkermeerstraat veranderd wordt naar een stadsstraat waar geen doorgaand vrachtverkeer thuis hoort.

Door deze aanpassingen zal er ruimte ontstaan voor ca. 1000 wooneenheden. Deze wooneenheden kunnen op een betrekkelijk korte termijn gerealiseerd worden, mits de verkeerssituatie aangepast wordt. Bestaande bedrijven worden daarbij niet beperkt in hun huidige bedrijfsvoering.

Woonplan Het Nieuwe Noord

De ontwikkeling van Het Nieuwe Noord door ontwikkelaar Evast zal ongeveer 600 appartementen tellen. Het woonprogramma komt overeenkomen met het woonbeleid. Dit betekent dat er 30% sociaal, 20% middelduur en 50% vrije sector gerealiseerd wordt. Hierbij zal gelet worden dat ondanks de behoefte voor kleinere appartementen, het woonklimaat goed blijft en de verkeersveiligheid gewaarborgd is.

Parkeren

Een belangrijk thema binnen de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord is parkeren. Er is dan ook met zorg gekeken naar dit vraagstuk. De parkeergarage zal ruimte bieden voor het grootste deel van de auto’s. Hierdoor zullen de meeste auto’s uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Boven de parkeergarage zullen de woonblokken gerealiseerd worden met daartussen een dakpark. Door daarnaast nog in de heringerichte Wijkermeerstraat parkeergelegenheid te bieden en openbare parkeergelegenheden te benutten binnen de plangrenzen wordt voldaan aan de parkeernormering die de gemeente heeft opgesteld.

Betrokken partijen

De uitwerking van de nieuwe ontwikkeling van de locatie vormde een mooie uitdaging voor de (landschaps-)architecten en stedenbouwkundigen. Verschillende thema’s als verkeer, woonprogramma en groen komen hierin samen waarbij harmonie belangrijk blijft. De stedelijke ontwikkeling van Het Nieuwe Noord kan anderszins ook betiteld worden als compact: 11 woonblokken waarover ca. 600 appartementen worden verdeeld, met appartementen in verschillende groottes. Daarnaast speelt natuurlijk nog de uitdaging rondom het parkeren en de realisatie van een omgeving met een groen karakter.

Bij de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord zijn goede adviseurs betrokken. Zij brengen onder andere advies uit over geluid. Hierbij worden ook zaken als het behoud van een aangenaam binnenklimaat meegenomen, zonder concessies te doen aan de uitstraling van de architectuur.

Type bebouwing

Voor wat betreft de stedenbouwkundige opzet zal de laagste bebouwing zich bevinden aan de Wijkermeerstraat, met een publieke plint. Richting de N201 zal de bebouwing hoger worden. Voor alle woonblokken geldt een ontwerpopgave om uiteindelijk een fijn en veilig verblijfsgebied te realiseren. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk thema, wat eveneens op de impressies te zien is. Hierbij zal de ontwikkelaar zich houden aan de huidige regelgeving. Dit zal later ook getoetst worden tijdens de omgevingsvergunningaanvraag.

Vervolg uitwerking Het Nieuwe Noord

Voor wat betreft het vervolg zal het een en ander verder moeten worden uitgewerkt. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt moeten worden tussen de ontwikkelaar en de Gemeente, voordat het bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden. De ontwikkelaar hoopt volgend jaar te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Verdiepende sessie

Naar aanleiding van deze online informatiebijeenkomst zal er op woensdag 21 april een verdiepende sessie georganiseerd worden. Deze sessie is wederom online. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier op de homepage.

Veelgestelde vragen

Bekijk overzicht veel gestelde vragen.